gebouw-smeets-gijbels

  • Home
  • Nieuws
  • CD van jou, CD van mij - maar dan net even anders

CD van jou, CD van mij - maar dan net even anders

Publicatiedatum: 07 juni 2017

Gooisch, editie zomer 2017
Lonneke Timmermans

Huwelijkse voorwaarden, een onderwerp waarbij hevig verliefde partners niet altijd stilstaan. De vraag ‘wat is precies van mij, wat is van jou en wat spreken wij af voor als ons huwelijk toch minder gelukkig uitpakt?’ is misschien wel het laatste onderwerp dat je wilt aansnijden als je net hebt besloten om in het huwelijksbootje te stappen. Toch verdient dit onderwerp zeker aandacht. Ruim voordat je het ja-woord geeft, is het verstandig om samen goed naar jullie fi nanciële toekomst te kijken. Zodra jullie zijn getrouwd en in de huwelijkse voorwaarden geen andere afspraken hebben gemaakt, ontstaat automatisch een ‘algehele gemeenschap van goederen’. Deze algehele gemeenschap van goederen omvat alle goederen en schulden van beide echtgenoten bij aanvang van het huwelijk of die tijdens het huwelijk worden opgebouwd of ontstaan. Erfenissen en schenkingen vallen ook in deze gemeenschap, tenzij de erflater of schenker heeft bepaald dat dit niet het geval is.

Verandering van de wet

Het huidige wettelijke stelsel gaat echter veranderen. Onlangs heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waarin is bepaald dat bij een huwelijk waarbij geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, niet langer sprake is van een algehele gemeenschap van goederen, maar van een beperkte  gemeenschap van goederen. Volgens het nieuwe wetsvoorstel vallen voorhuwelijkse goederen en schulden alleen in de gemeenschap als deze gemeenschappelijk zijn, dus van beide echtgenoten zijn. Goederen die worden geërfd of geschonken maken dus geen deel uit van de huwelijksgemeenschap, ténzij de erflater heeft bepaald dat dit wel het geval is. Dit heeft als gevolg dat ouders die niet willen dat het familievermogen in geval van een scheiding wordt gedeeld, dit in de toekomst niet meer noodzakelijk hoeven vast te leggen.

Schulden en eigen onderneming

Ook de wettelijke regeling voor schulden verandert met de nieuwe wet. Zo staat in de nieuwe wet dat echtgenoten de gemeenschapsschulden die niet uit gemeenschapsgoederen kunnen worden voldaan voor een gelijk deel dienen te betalen. De nieuwe wet beperkt tevens de mogelijkheid tot het verhaal door schuldeisers voor eigen schulden van een echtgenoot. Zo kunnen schuldeisers voor privéschulden maximaal de helft van de opbrengst van het uit gewonnen goed verhalen op de echtgenoot.

Goede administratie

Door het ontstaan van de verschillende vermogens bij het sluiten van een huwelijk na de invoering van de nieuwe wet, wordt het nog belangrijker om een goede administratie bij te houden waaruit blijkt tot welk vermogen bepaalde goederen behoren. Het risico is namelijk dat in geval van een scheiding er alsnog gedeeld moet worden.

Wanneer geldt de nieuwe wet?

De nieuwe wet treedt per 1 januari 2018 in werking. Als u na deze datum trouwt, is de nieuwe wet op u van toepassing. Bent u al getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan verandert er niets. Uiteraard kunnen in beide situaties in huwelijkse voorwaarden andere afspraken worden gemaakt.

Advies: Tijdig overleg

Voor verliefden en verloofden geldt: ga tijdig met elkaar rond de tafel zitten om de zakelijke kant van het huwelijk te bespreken. Laat je goed adviseren en voorkom dat de voorbereidingen óf zelfs de huwelijksdag worden overschaduwd door een ingewikkelde discussie over geld. Regelmatig komt het voor dat een verloofde mij vlak voor de grote dag vraagt om hem of haar te adviseren over de huwelijkse voorwaarden. Afblazen van het huwelijk ziet hij of zij dan niet meer als optie en dus kan het voorkomen dat een verloofde onder tijdsdruk instemt met huwelijkse voorwaarden waar hij of zij niet achter staat.

 

       

SmeetsGijbels Amsterdam

Postbus 78067
1070 LP Amsterdam
Jacob Obrechtstraat 70
1071 KP Amsterdam
T +31 (0)20 574 77 22
F +31 (0)20 574 77 33
info@smeetsgijbels.com

SmeetsGijbels Rotterdam

Postbus 1629
3000 BP Rotterdam
Westersingel 84
3015 LC Rotterdam
T +31 (0)10 266 66 66
F +31 (0)10 266 66 55
E info@smeetsgijbels.com

logo fas
logo voh
logo iafl
logo mfi
logo kidsrights