Slide
Cassatieberoep
instellen bij
de Hoge Raad

Cassatie

Bent u het niet eens met de uitspraak in hoger beroep? In sommige gevallen is het mogelijk om cassatieberoep in te stellen bij de Hoge Raad. Daarvoor heeft u een gespecialiseerde cassatieadvocaat nodig. SmeetsGijbels behandelt cassatiezaken op het gebied van familie- en erfrecht.

De procedure in cassatie wijkt af van de procedure in eerste aanleg en hoger beroep en is erop gericht de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming te bevorderen. De Hoge Raad oordeelt (slechts) of de lagere rechter de rechtsregels juist heeft toegepast en of de uitspraak voldoet aan de daaraan te stellen motiveringseisen. Daarbij is de Hoge Raad gebonden aan de feiten zoals die door de lagere rechter zijn vastgesteld. Vanwege dit beperkte toetsingskader zijn de mogelijkheden om cassatie in te stellen in zijn algemeenheid beperkt.

De termijn om cassatie in te stellen bedraagt in de meeste gevallen drie maanden, maar is soms (aanzienlijk) korter. Het is niet mogelijk om op nader aan te voeren gronden cassatie in te stellen. Om die reden is het verstandig om zo snel mogelijk na ontvangst van de uitspraak contact op te nemen met een cassatieadvocaat.

De cassatieadvocaat geeft aan de hand van het procesdossier een schriftelijk cassatieadvies waarin de cassatiemogelijkheden onderzocht worden en waarin de risico’s van een incidenteel cassatieberoep door de wederpartij worden meegenomen. Als het cassatieadvies positief is kan cassatie worden ingesteld. Die procedure verloopt doorgaans geheel schriftelijk en heeft een doorlooptijd van gemiddeld een jaar. Bij een gegrond cassatieberoep doet de Hoge Raad de zaak zelf af of wordt de zaak verwezen naar een ander hof. Dat hof dient dan opnieuw te beslissen over de zaak met inachtneming van het arrest van de Hoge Raad.

Verwerend

Als uw wederpartij cassatie heeft ingesteld, ontvangt u van de Hoge Raad daarvan een afschrift. Ook in verwerende zaken is het raadzaam om een cassatieadvies te vragen om in te schatten hoe kansrijk het ingestelde cassatieberoep is, of het wel of niet verstandig is om verweer te voeren en of er mogelijkheden zijn voor een incidenteel cassatieberoep.

Anticiperen op cassatie?

Het kan raadzaam zijn om al in de fase van het hoger beroep advies van een cassatieadvocaat in te winnen om de cassatiekansen te maximaliseren of juist om de cassatiekansen van de wederpartij zoveel als mogelijk te beperken.

Meer weten?

Familie- en erfrechtkwesties zijn gevoelige onderwerpen die vaak met sterke emoties gepaard gaan. Eens zo vertrouwde zaken kunnen door allerlei gebeurtenissen onder druk komen te staan, waardoor communicatie stokt en de betrokkenen ongewild in ingrijpende rechtszaken belanden. SmeetsGijbels adviseert cliënten de te nemen route. Empatisch en coachend indien mogelijk – met specialistische juridische kennis als het erop aankomt.

Meer weten? Onze advocaten en mediators staan voor u klaar. Uiteraard garanderen wij uiterste discretie.

Cassatie
advocaat

Maak kennis met onze cassatieadvocaat Katrien van Stratum. Zij kan u bij de te nemen beslissingen met advies terzijde staan.