gebouw-smeets-gijbels

Overleg of procedure

Een echtscheiding of een ander familierechtelijk geschil, kun je in feite op twee manieren oplossen, in overleg of bij de rechter.

Overleg
De eerste en beste manier is met elkaar afspraken te maken.

Je kunt bij een scheiding over alle onderdelen, dat wil zeggen de kinderen, de alimentatie, de verdeling van het vermogen en het pensioen, de afspraken maken die je samen wilt. De twee echtgenoten zijn eigenlijk vrij om de regeling te treffen die zij willen. Daarbij zal steeds worden onderzocht in hoeverre partijen daarbij afwijken van de wettelijke maatstaven en welke consequenties dit kan hebben.

Waar het echter gaat om financiële afspraken, is het altijd wel goed om te controleren of de te maken afspraken fiscale consequenties hebben. De belastingdienst trekt zich niet zoveel aan van afspraken tussen partijen, maar heeft zijn eigen regelingen. De advocaat-mediator van SmeetsGijbels zal steeds bewaken dat ook de fiscale consequenties van te maken afspraken goed in de gaten worden gehouden, al dan niet met de hulp van een fiscaal deskundige.

Omdat overleg vaak moeilijk is als je het niet met elkaar eens bent en bij echtscheiding altijd veel emoties spelen die het overleg bemoeilijken, is het verstandig om hulp te zoeken als je met elkaar gaat overleggen.

Een mediator kan die hulp bieden. De mediator probeert het overleg tussen de partijen op gang te brengen en de partijen te helpen om tot een overeenkomst te komen. De mediator staat onafhankelijk tussen de partijen en heeft ook een informerende rol. De advocaten (partners en medewerkers) van SmeetsGijbels zijn behalve advocaat óók mediator.

Ook een advocaat kan hulp bieden. Soms vinden partijen het prettig om in een overlegsituatie een eigen adviseur te hebben. Zij schakelen dan ieder een eigen familierechtadvocaat in waarna er een gesprek plaatsvindt met de partijen en hun advocaten. Dit wordt een viergesprek genoemd. Zo nodig kunnen er ook financieel of fiscaal deskundigen worden uitgenodigd. Beide partijen weten dan dat zij worden bijgestaan door een ter zake deskundige.

Een bijzondere vorm van een viergesprek is de zogenaamde “collaborative divorce”.

De rechter
Als partijen echt niet met elkaar tot overeenstemming kunnen komen, dan kunnen zij de rechter vragen om de beslissingen te nemen in de geschillen die er nog zijn.

In een procedure bij de rechter krijgen beide partijen de kans om de rechter te vertellen hoe zij de oplossing van hun geschil zien. Nadat partijen dit schriftelijk en mondeling hebben gedaan, zal de rechtbank een beslissing geven op grond van de wet en de redelijkheid en billijkheid. Op grond van de wet moeten beide partijen in een procedure bij de rechter een eigen advocaat hebben die hen vertegenwoordigt.

       

SmeetsGijbels Amsterdam

Postbus 78067
1070 LP Amsterdam
Jacob Obrechtstraat 70
1071 KP Amsterdam
T +31 (0)20 574 77 22
F +31 (0)20 574 77 33
info@smeetsgijbels.com

SmeetsGijbels Rotterdam

Postbus 1629
3000 BP Rotterdam
Westersingel 84
3015 LC Rotterdam
T +31 (0)10 266 66 66
F +31 (0)10 266 66 55
E info@smeetsgijbels.com

logo fas
logo voh
logo iafl
logo mfi
logo kidsrights