gebouw-smeets-gijbels

Cassatie

Bent u het niet eens met de uitspraak in hoger beroep? In sommige gevallen is het mogelijk om cassatieberoep in te stellen bij de Hoge Raad. Daarvoor heeft u een gespecialiseerde cassatieadvocaat nodig. SmeetsGijbels (Katrien van Stratum) behandelt cassatiezaken op het gebied van familie- en erfrecht.

De procedure in cassatie wijkt af van de procedure in eerste aanleg en hoger beroep en is er op gericht de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming te bevorderen. De Hoge Raad oordeelt (slechts) of de lagere rechter de rechtsregels juist heeft toegepast en of de uitspraak voldoet aan de daaraan te stellen motiveringseisen. Daarbij is de Hoge Raad gebonden aan de feiten zoals die door de lagere rechter zijn vastgesteld. Vanwege dit beperkte toetsingskader zijn de mogelijkheden om cassatie in te stellen in zijn algemeenheid beperkt.

De termijn om cassatie in te stellen bedraagt in de meeste gevallen drie maanden maar is soms (aanzienlijk) korter. Het is niet mogelijk om op nader aan te voeren gronden cassatie in te stellen. Om die reden is het verstandig om zo snel mogelijk na ontvangst van de uitspraak contact op te nemen met een cassatieadvocaat.
De cassatieadvocaat geeft aan de hand van het procesdossier een schriftelijk cassatieadvies waarin de cassatiemogelijkheden onderzocht worden en waarin de risico’s van een incidenteel cassatieberoep door de wederpartij worden meegenomen. Als het cassatieadvies positief is kan cassatieadvies worden ingesteld. Die procedure verloop doorgaans geheel schriftelijk en heeft een doorlooptijd van gemiddeld een jaar. Bij een gegrond cassatieberoep doet de Hoge Raad de zaak zelf af of wordt de zaak verwezen naar een ander hof. Dat hof dient dan opnieuw te beslissen over de zaak met inachtneming van het arrest van de Hoge Raad.

Verwerend
Als uw wederpartij cassatie heeft ingesteld ontvangt u van de Hoge Raad daarvan een afschrift. Ook in verwerende zaken is het raadzaam om een cassatieadvies te vragen om in te schatten hoe kansrijk het ingestelde cassatieberoep is, of het wel of niet verstandig is om verweer te voeren en of er mogelijkheden zijn voor een incidenteel cassatieberoep.

Anticiperen op cassatie?
Het kan raadzaam zijn om al in de fase van het hoger beroep advies van een cassatieadvocaat in te winnen om de cassatiekansen te maximaliseren of juist om de cassatiekansen van de wederpartij zoveel als mogelijk te beperken.

       

SmeetsGijbels Amsterdam

Postbus 78067
1070 LP Amsterdam
Jacob Obrechtstraat 70
1071 KP Amsterdam
T +31 (0)20 574 77 22
F +31 (0)20 574 77 33
info@smeetsgijbels.com

SmeetsGijbels Rotterdam

Postbus 1629
3000 BP Rotterdam
Westersingel 84
3015 LC Rotterdam
T +31 (0)10 266 66 66
F +31 (0)10 266 66 55
E info@smeetsgijbels.com

logo fas
logo voh
logo iafl
logo mfi
logo kidsrights