gebouw-smeets-gijbels

Partneralimentatie

Afweging vermogen, levensstijl en behoefte

Een echtgenoot die na de echtscheiding niet in staat is om volledig in eigen levensonderhoud te voorzien, kan aanspraak maken op alimentatie. De andere echtgenoot betaalt dan maandelijks een bijdrage. In onderling overleg kan besloten worden dat de alimentatieverplichting wordt afgekocht door betaling van een bedrag ineens.

De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de levensstijl tijdens het huwelijk, van de vraag wat de alimentatiegerechtigde redelijkerwijs nodig heeft, mogelijk in aanvulling op eigen inkomsten uit arbeid en/of vermogen en van de vraag wat de alimentatieplichtige (ex-)echtgenoot kan betalen.

Fiscale behandeling

Betaalde alimentatie is bij de betaler fiscaal aftrekbaar, ontvangen alimentatie is bij de ontvangende echtgenoot fiscaal belast.

Wettelijke indexering

De wettelijke indexering is van toepassing waardoor het alimentatiebedrag jaarlijks op 1 januari wordt verhoogd.

Inning achterstand

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kan voor de inning van de achterstallige partneralimentatie zorgen (www.lbio.nl).

Wijziging

Het alimentatiebedrag kan worden gewijzigd - door de rechter of in onderling overleg - als de situatie na de echtscheiding verandert.

Duur en verval alimentatieverplichting

De alimentatieverplichting stopt gewoonlijk 12 jaar na de datum waarop het huwelijk eindigt. Zijn de echtgenoten niet langer dan 5 jaar gehuwd geweest en hebben zij geen kinderen, dan duurt de alimentatieverplichting even lang als het huwelijk geduurd heeft. Het recht op alimentatie vervalt als de alimentatiegerechtigde in het huwelijk treedt, of duurzaam gaat samenwonen vergelijkbaar met een huwelijk.

       

SmeetsGijbels Amsterdam

Postbus 78067
1070 LP Amsterdam
Jacob Obrechtstraat 70
1071 KP Amsterdam
T +31 (0)20 574 77 22
F +31 (0)20 574 77 33
info@smeetsgijbels.com

SmeetsGijbels Rotterdam

Postbus 1629
3000 BP Rotterdam
Westersingel 84
3015 LC Rotterdam
T +31 (0)10 266 66 66
F +31 (0)10 266 66 55
E info@smeetsgijbels.com

logo fas
logo voh
logo iafl
logo mfi
logo kidsrights