gebouw-smeets-gijbels

Scheidende ouders moeten zelf ervaren hoe het is om telkens te verhuizen

Publicatiedatum dinsdag, 18 oktober 2016

Als ouders de gevolgen van een echtscheiding door de ogen van het kind zien

SmeetsGijbels in Jaarboek Bloemcampschool

Publicatiedatum maandag, 17 oktober 2016

De behoeftevaststelling van jongmeerderjarigen (deel 2)

Publicatiedatum maandag, 17 oktober 2016

In juni 2012 is het artikel “De behoefte van jongmeerderjarigen: een overzicht van rechtspraak” gepubliceerd. In dat artikel stond de vraag centraal hoe de behoefte van jongmeerderjarigen in de praktijk wordt berekend en welke omstandigheden bij de behoeftebepaling in aanmerking worden genomen. Voor dat artikel zijn 40 uitspraken onderzocht. In 17 uitspraken vormde de normbedragen uit de Wet Studiefinanciering 2000 (hierna: de ‘WSF-norm’) het uitgangspunt voor de behoeftebepaling. Met ingang van 1 september 2015 is het studiefinancieringsstelsel gewijzigd. De belangrijkste verandering is, dat de basisbeurs voor studenten met een HBO en WO opleiding is afgeschaft. De basislening die een student kan lenen, dient volledig te worden terugbetaald en wordt niet langer in de vorm van een gift verstrekt.

In onderhavig artikel wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de wijzigingen in het studiefinancieringsstelsel van invloed zijn op de behoeftebepaling van jongmeerderjarigen. Daaraan voorafgaand zal een korte samenvatting worden gegeven van de conclusies die in het artikel uit 2012 getrokken zijn op basis van de tot dat moment verschenen rechtspraak. Vervolgens wordt het nieuwe studiefinancieringsstelsel toegelicht waarbij de rechtspraak die vanaf 2012 is verschenen, in kaart wordt gebracht.

50/50 verdeling in co-ouderschap doet kind vaak tekort

Publicatiedatum maandag, 12 september 2016

Bij echtscheidingsprocedure meer aandacht nodig voor goed evenwicht in omgang met kinderen

Open brief aan alle kinderen van gescheiden ouders in Nederland (Villa Pinedo)

Publicatiedatum vrijdag, 09 september 2016

Reflectie met betrokkenheid en boodschap uit bezorgdheid

Publicatiedatum dinsdag, 23 augustus 2016

Wij staan er gekleurd op! Dat zou zeker de verzuchting kunnen zijn wanneer de familierechtadvocaat het artikel onder ogen krijgt dat werd gepubliceerd in de bijlage ‘Vrouw’ in de Telegraaf van zomaar een zaterdag in april 2016 met als kop ‘Echtscheidingsadvocaten zouden zich kapot moeten schamen’. Voeg daarbij het door de (vorige) Kinderombudsman voorgestelde keurmerk ‘kindvriendelijke advocaat’ en de te pas en te onpas gehanteerde kwalificatie ‘vechtscheiding’ voor alle zaken die niet geregeld worden en je vraagt je af of je soms iets hebt gemist. Het is niet onze bedoeling om voor eigen parochie te preken, maar om vanuit een jarenlange ervaring in de familierechtpraktijk en met het samenwerken met collega-familierechtadvocaten te reageren op ontwikkelingen die ons al enige tijd verontrusten.

Verhuizen na een scheiding? Alleen met toestemming!

Publicatiedatum dinsdag, 23 augustus 2016

Na een scheiding komt het regelmatig voor dat een van de ouders met de kinderen wil verhuizen. Bijvoorbeeld
omdat deze ouder met de kinderen wil terugverhuizen naar de oude woonplaats of het geboorteland. Of wat dacht je van de veelvoorkomende situatie waarin een ouder na een scheiding een nieuwe liefde ontmoet, die elders woont en met wie hij of zij wil gaan samenwonen? De mooie dromen kunnen in duigen vallen op het moment dat de achterblijvende ouder het niet eens is met de verhuisplannen.

SmeetsGijbels verwelkomt erfrechtspecialist Petra Knoppers

Publicatiedatum maandag, 01 augustus 2016

Per 1 augustus treedt Petra Knoppers (33) aan als erfrechtadvocaat bij SmeetsGijbels. Het succesvolle landelijk en internationaal opererende kantoor versterkt hiermee haar positie als waardevolle partner in familie- en erfrechtzaken en mediation. Petra wendt haar expertise binnen het erfrecht aan om de belangen van vermogende cliënten en hun families, zoals ondernemers, DGA's, topsporters, medisch specialisten, expats, artiesten, vrije beroepsoefenaars, goede doelen, notariskantoren en financiële instellingen te behartigen in bijzonder complexe erfrechtkwesties. Petra is werkzaam op de vestiging Amsterdam.

Van erfenis tot ergernis: betere bescherming erfgenamen door nieuwe wet

Publicatiedatum vrijdag, 10 juni 2016

Wetsvoorstel vader direct gezag bij erkenning kind

Publicatiedatum dinsdag, 17 mei 2016

D66 komt met een wetsvoorstel om ongetrouwde vaders die hun kind erkennen automatisch gezag over het kind te verlenen. Te weinig ouders zijn op de hoogte van de huidige, omslachtige procedure voor het aanvragen van gezag. Veel ongetrouwde stellen hebben dit dan ook niet goed geregeld, zo leert de praktijk. Advocatenkantoor SmeetsGijbels ervaart dat wanneer de ouders uit elkaar gaan, dit kan leiden tot juridische problemen. Zij staan dan ook achter het wetsvoorstel van D66.

Oproep Nederlandse Orde van Advocaten voor aanvullend onderzoek Kinderombudsman naar kindvriendelijke advocatuur

Publicatiedatum vrijdag, 15 april 2016

Carla Smeets

De adviescommissie Familie- en Jeugdrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) roept op tot nader onderzoek door de Kinderombudsman. De conclusie en aanbevelingen in het rapport van de Kinderombudsman (Naar een kindvriendelijke advocatuur) sluiten slecht aan op de uitkomsten van het onderzoek. Terecht beschrijft het rapport het spanningsveld van een echtscheiding met kinderen. Het is en blijft een zeer ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. De advocaat adviseert meestal een van de ouders. Daarbij kan het belang van de ene ouder schuren met het belang van het kind en met alle andere aspecten die te maken hebben met een scheiding.

Keurmerk kindvriendelijke advocaat is een goede zaak

Publicatiedatum vrijdag, 01 april 2016

Kindvriendelijk werken een vanzelfsprekendheid bij SmeetsGijbels

In het rapport dat op 30 maart is uitgebracht komt de Kinderombudsman tot de conclusie dat het van groot belang is dat uitsluitend advocaten die een kindvriendelijke werkwijze hanteren familiezaken mogen behandelen waar kinderen bij betrokken zijn. De Kinderombudsman erkent dat er al veel gespecialiseerde familierechtadvocaten zijn die op een kindvriendelijke wijze werken en die over de benodigde competenties beschikken. Advocatenkantoor SmeetsGijbels onderschrijft het belang van kindvriendelijk handelen en vindt het invoeren van een keurmerk voor een kindvriendelijke advocaat een goede zaak.

Als je huwelijk op de buitenlandse klippen loopt…

Publicatiedatum woensdag, 23 maart 2016

Scheiden in het buitenland; ander land, andere rechten

Een goede baan, een mooi huis, een leuk gezin en dat allemaal in het buitenland. Het expatbestaan is de droom van menigeen. Wonen en werken in het buitenland valt of staat met een goede relatie. En dat is helaas geen vanzelfsprekendheid. Het aantal vechtscheidingen onder Nederlandse expats in het buitenland neemt toe, mede omdat er onvoldoende wordt stilgestaan bij de gevolgen van een eventuele echtscheiding in het buitenland.

Je ex met z'n nieuwe liefde zien op Facebook

Publicatiedatum dinsdag, 01 maart 2016

Gooisch, editie voorjaar 2016

Lonneke Timmermans

Als je ex-partner weer helemaal happy in love is maar tegelijkertijd nog volop profiteert van jouw duurbetaalde partneralimentatie, moet je echt eens zijn of haar social media-activiteiten volgen. Dat zou namelijk wel eens jouw manier om van die maandelijkse financiële verplichting af te komen kunnen zijn. Social media is namelijk een geldig bewijs om aan te tonen dat je ex een ander heeft, waardoor je hun relatie niet langer hoeft te sponsoren met partneralimentatie. Als ze dan zo nodig een romantisch weekendje weg willen, gebeurt dat niet meer van jouw zuurverdiende inkomen.

       

SmeetsGijbels Amsterdam

Postbus 78067
1070 LP Amsterdam
Jacob Obrechtstraat 70
1071 KP Amsterdam
T +31 (0)20 574 77 22
F +31 (0)20 574 77 33
info@smeetsgijbels.com

SmeetsGijbels Rotterdam

Postbus 1629
3000 BP Rotterdam
Westersingel 84
3015 LC Rotterdam
T +31 (0)10 266 66 66
F +31 (0)10 266 66 55
E info@smeetsgijbels.com

logo fas
logo voh
logo iafl
logo mfi
logo kidsrights