gebouw-smeets-gijbels

SmeetsGijbels in de Quote 500

Publicatiedatum maandag, 07 november 2016

Een eigen huis voor de kinderen na de scheiding

Publicatiedatum donderdag, 24 november 2016

Wetsvoorstel vader direct gezag bij erkenning kind

Publicatiedatum dinsdag, 15 november 2016

Indexering 2017 voor alimentatie 2,1%

Publicatiedatum maandag, 07 november 2016

Wetsvoorstel over uitfasering pensioen in eigen beheer laat onduidelijkheid bestaan over positie (ex-)partner van de DGA

Publicatiedatum maandag, 24 oktober 2016

Tijdig advies inwinnen over passende pensioenregeling voor DGA en (ex-)partner is hard nodig

Carla Smeets en Guido de Weerd

Interessante uitspraak over de rechtsgeldigheid van een vóórhuwelijkse alimentatieovereenkomst

Publicatiedatum donderdag, 20 oktober 2016

Scheidende ouders moeten zelf ervaren hoe het is om telkens te verhuizen

Publicatiedatum dinsdag, 18 oktober 2016

Als ouders de gevolgen van een echtscheiding door de ogen van het kind zien

SmeetsGijbels in Jaarboek Bloemcampschool

Publicatiedatum maandag, 17 oktober 2016

De behoeftevaststelling van jongmeerderjarigen (deel 2)

Publicatiedatum maandag, 17 oktober 2016

In juni 2012 is het artikel “De behoefte van jongmeerderjarigen: een overzicht van rechtspraak” gepubliceerd. In dat artikel stond de vraag centraal hoe de behoefte van jongmeerderjarigen in de praktijk wordt berekend en welke omstandigheden bij de behoeftebepaling in aanmerking worden genomen. Voor dat artikel zijn 40 uitspraken onderzocht. In 17 uitspraken vormde de normbedragen uit de Wet Studiefinanciering 2000 (hierna: de ‘WSF-norm’) het uitgangspunt voor de behoeftebepaling. Met ingang van 1 september 2015 is het studiefinancieringsstelsel gewijzigd. De belangrijkste verandering is, dat de basisbeurs voor studenten met een HBO en WO opleiding is afgeschaft. De basislening die een student kan lenen, dient volledig te worden terugbetaald en wordt niet langer in de vorm van een gift verstrekt.

In onderhavig artikel wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de wijzigingen in het studiefinancieringsstelsel van invloed zijn op de behoeftebepaling van jongmeerderjarigen. Daaraan voorafgaand zal een korte samenvatting worden gegeven van de conclusies die in het artikel uit 2012 getrokken zijn op basis van de tot dat moment verschenen rechtspraak. Vervolgens wordt het nieuwe studiefinancieringsstelsel toegelicht waarbij de rechtspraak die vanaf 2012 is verschenen, in kaart wordt gebracht.

50/50 verdeling in co-ouderschap doet kind vaak tekort

Publicatiedatum maandag, 12 september 2016

Bij echtscheidingsprocedure meer aandacht nodig voor goed evenwicht in omgang met kinderen

Open brief aan alle kinderen van gescheiden ouders in Nederland (Villa Pinedo)

Publicatiedatum vrijdag, 09 september 2016

Reflectie met betrokkenheid en boodschap uit bezorgdheid

Publicatiedatum dinsdag, 23 augustus 2016

Wij staan er gekleurd op! Dat zou zeker de verzuchting kunnen zijn wanneer de familierechtadvocaat het artikel onder ogen krijgt dat werd gepubliceerd in de bijlage ‘Vrouw’ in de Telegraaf van zomaar een zaterdag in april 2016 met als kop ‘Echtscheidingsadvocaten zouden zich kapot moeten schamen’. Voeg daarbij het door de (vorige) Kinderombudsman voorgestelde keurmerk ‘kindvriendelijke advocaat’ en de te pas en te onpas gehanteerde kwalificatie ‘vechtscheiding’ voor alle zaken die niet geregeld worden en je vraagt je af of je soms iets hebt gemist. Het is niet onze bedoeling om voor eigen parochie te preken, maar om vanuit een jarenlange ervaring in de familierechtpraktijk en met het samenwerken met collega-familierechtadvocaten te reageren op ontwikkelingen die ons al enige tijd verontrusten.

Verhuizen na een scheiding? Alleen met toestemming!

Publicatiedatum dinsdag, 23 augustus 2016

Na een scheiding komt het regelmatig voor dat een van de ouders met de kinderen wil verhuizen. Bijvoorbeeld
omdat deze ouder met de kinderen wil terugverhuizen naar de oude woonplaats of het geboorteland. Of wat dacht je van de veelvoorkomende situatie waarin een ouder na een scheiding een nieuwe liefde ontmoet, die elders woont en met wie hij of zij wil gaan samenwonen? De mooie dromen kunnen in duigen vallen op het moment dat de achterblijvende ouder het niet eens is met de verhuisplannen.

SmeetsGijbels verwelkomt erfrechtspecialist Petra Knoppers

Publicatiedatum maandag, 01 augustus 2016

Per 1 augustus treedt Petra Knoppers (33) aan als erfrechtadvocaat bij SmeetsGijbels. Het succesvolle landelijk en internationaal opererende kantoor versterkt hiermee haar positie als waardevolle partner in familie- en erfrechtzaken en mediation. Petra wendt haar expertise binnen het erfrecht aan om de belangen van vermogende cliënten en hun families, zoals ondernemers, DGA's, topsporters, medisch specialisten, expats, artiesten, vrije beroepsoefenaars, goede doelen, notariskantoren en financiële instellingen te behartigen in bijzonder complexe erfrechtkwesties. Petra is werkzaam op de vestiging Amsterdam.

Van erfenis tot ergernis: betere bescherming erfgenamen door nieuwe wet

Publicatiedatum vrijdag, 10 juni 2016

       

SmeetsGijbels Amsterdam

Postbus 78067
1070 LP Amsterdam
Jacob Obrechtstraat 70
1071 KP Amsterdam
T +31 (0)20 574 77 22
F +31 (0)20 574 77 33
info@smeetsgijbels.com

SmeetsGijbels Rotterdam

Postbus 1629
3000 BP Rotterdam
Westersingel 84
3015 LC Rotterdam
T +31 (0)10 266 66 66
F +31 (0)10 266 66 55
E info@smeetsgijbels.com

logo fas
logo voh
logo iafl
logo mfi
logo kidsrights