gebouw-smeets-gijbels

Curatele, bewind en mentorschap

Wanneer een persoon niet (langer) in staat is zijn vermogensrechtelijke en/of andere belangen zelfstandig waar te nemen kan in het belang van deze persoon curatele, bewind of mentorschap worden ingesteld.

Bewind ziet op vermogensrechtelijke (geldelijke) belangen. De onder bewind gestelde blijft handelingsbekwaam voor wat betreft zijn niet-vermogensrechtelijke belangen. Een bewind kan ook worden ingesteld over het gehele of over een deel van het vermogen van de onder bewind gestelde.

Mentorschap ziet op niet-vermogensrechtelijke belangen. Voorbeelden hiervan zijn zorg en (medische) behandeling. Bij instelling van een mentorschap blijft men handelingsbekwaam voor wat betreft vermogensrechtelijke belangen.

Bewind en mentorschap kunnen gecombineerd worden. In dat geval zijn de gevolgen vergelijkbaar met curatele, alleen zijn de juridische eisen en verplichtingen minder streng en blijft de onder bewind/mentorschap gestelde bekwaam tot het verrichten van handelingen op het gebied van personen- en familierecht, erfrecht, procesrecht en publiekrecht. In veel situaties valt de combinatie bewind/mentorschap te verkiezen boven curatele.

Curatele de curator gaat zowel de vermogensrechtelijke als andere belangen van de onder curatele gestelde behartigen. Bij andere belangen kan gedacht worden aan zaken als huisvesting, zorg en (medische) behandeling. Ook rechtshandelingen op het gebied van personen- en familierecht, erfrecht, procesrecht en publiekrecht worden door de curator voor de onder curatele gestelde verricht. Curatele is de meest verstrekkende maatregel.

De advocaten van SmeetsGijbels kunnen u in een concreet geval adviseren inzake de keuze voor curatele, bewind en/of mentorschap en kunnen het juridische proces van het instellen van curatele, bewind en mentorschap voor u begeleiden. Daarbij houden zij niet alleen de juridische, maar ook de emotionele aspecten nauwlettend in het oog.

       

SmeetsGijbels Amsterdam

Postbus 78067
1070 LP Amsterdam
Jacob Obrechtstraat 70
1071 KP Amsterdam
T +31 (0)20 574 77 22
F +31 (0)20 574 77 33
info@smeetsgijbels.com

SmeetsGijbels Rotterdam

Postbus 1629
3000 BP Rotterdam
Westersingel 84
3015 LC Rotterdam
T +31 (0)10 266 66 66
F +31 (0)10 266 66 55
E info@smeetsgijbels.com

logo fas
logo voh
logo iafl
logo mfi
logo kidsrights