Het vervalbeding bij een periodiek verrekenbeding: Hoe zit het ook alweer?

In een uitspraak van 16 juni 2021 oordeelde de rechtbank dat het beroep op het vervalbeding dat in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is. Deze uitspraak vormt een uitzondering op de hoofdregel dat een beroep op een vervalbeding in beginsel onaanvaardbaar is, zoals volgt uit de uitspraak […]

Read More…

Wijziging van alimentatie in tijden van (corona)crisis (deel 2)

REP 2021 nr. 5 Eva G. de Jong Lonneke S. Timmermans Een overzicht van rechtspraak In mei 2020 is het artikel ‘Wijziging van alimentatie in tijden van (corona)crisis’ gepubliceerd (REP 2020, nr. 3). In dat artikel deden wij een voorspelling hoe de rechter zou kunnen gaan beslissen op wijzigingsverzoeken die zijn ingegeven door de economische […]

Read More…

Zonder kinderen

Je denkt in eerste instantie nog dat het heerlijk is. Een weekend zonder kinderen, een eerste vakantieweek. Even geen sores, geen kinderruzietjes, geen rotzooi, geen ‘ik-lust-het-niet’ of ‘ik-wil-niet-naar-bed’. Even een paar dagen voor jezelf, denk je. Met een glas wijn op de bank en eindelijk die serie kijken of dat boek lezen, nú kan het. […]

Read More…

De levenstestament-volmacht, altijd met toezicht(houder).

Dat het levenstestament zich in een steeds grotere populariteit mag verheugen, is algemeen bekend. Notarissen, belastingadviseurs, accountants en banken bevelen hun cliënten het maken van een levenstestament aan. Terecht, want een goed levenstestament geeft de levenstestateur de mogelijkheid de regie te voeren over zijn leven in tijden dat zijn geestestoestand en/of zijn lichamelijke toestand allerlei […]

Read More…

Daten na de scheiding

De inkt op de scheidingsakte is nog niet droog of Tinder en Happn zijn al geïnstalleerd. Dat is tenminste het ongeduld wat ik meestal zie, zowel in mijn praktijk als om mij heen. De stofwolk is nog niet neergedaald of we zijn al weer druk aan het swipen op de diverse dating apps. Wie weet zit ergens in dat […]

Read More…

Emma Kostense per 1 november bij SmeetsGijbels

Per 1 november zal mr. Emma Kostense zich verbinden aan SmeetsGijbels. We zijn ontzettend blij en vereerd dat Emma, met haar jarenlange ervaring als advocaat, mediator én overlegscheidingsadvocaat, ons kantoor van familie- en erfrechtspecialisten komt versterken! Emma is tot 1 november 2020 als partner en oprichter verbonden aan Van Hilten Advocaten & Mediators te Den […]

Read More…

Foutieve berekening omvang verrekenplicht bij niet nagekomen periodiek verrekenbeding

Fons Stollenwerck In tal van huwelijkse voorwaarden worden verrekenbedingen opgenomen: het periodiek verrekenbeding en/of het finaal verrekenbeding. De verrekenbedingen worden sinds 1 september 2002 in de wet geregeld: artt.1:132 t/m 143 BW. Deze bepalingen zijn van toepassing op beide verrekenbedingen. Alleen art.1:141 BW is uitsluitend voor het periodiek verrekenbeding geschreven. Indien het periodiek verrekenbeding niet […]

Read More…

Tijdelijke wet Covid-19 (corona) en het passeren van notariële akten

Petra Knoppers en Fons Stollenwerck De Tweede Kamer heeft op 16 april 2020 ingestemd met het spoedwetsvoorstel dat in artikel 26 onder meer mogelijk maakt, dat notariële akten via tweezijdige audiovisuele communicatiemiddelen kunnen worden verleden als “partijen bij een akte en eventuele andere personen niet in persoon bij de notaris kunnen verschijnen en voor het verlijden […]

Read More…