Slide
Erfrecht
afwikkeling van
de nalatenschap

Procederen in erfrecht

De advocaat

De advocaat staat één partij bij. Hij is dus partijdig en behartigt de belangen van één van de erfgenamen. Hij kan dat doen in een gerechtelijke procedure, maar ook als adviseur van een partij die probeert in overleg met de andere partijen tot een overeenkomst te komen. De advocaat kan zelfs op de achtergrond een partij adviseren die in mediation is.

Procederen over de nalatenschap

SmeetsGijbels advocaten zullen altijd eerst tot het uiterste gaan om in goed overleg met alle erfgenamen tot een goede afwikkeling van de nalatenschap te komen. Als overleg tussen de erfgenamen niet mogelijk is, kunnen onze advocaten u in de gerechtelijke procedure begeleiden. Wij behartigen uw belangen in de procedure teneinde een goede uitspraak van de rechter te krijgen.

Meer weten?

Familie- en erfrechtkwesties zijn gevoelige onderwerpen die vaak met sterke emoties gepaard gaan. Eens zo vertrouwde zaken kunnen door allerlei gebeurtenissen onder druk komen te staan, waardoor communicatie stokt en de betrokkenen ongewild in ingrijpende rechtszaken belanden. SmeetsGijbels adviseert cliënten de te nemen route. Empatisch en coachend indien mogelijk – met specialistische juridische kennis als het erop aankomt.

Meer weten? Onze advocaten en mediators staan voor u klaar. Uiteraard garanderen wij uiterste discretie.

Erfrecht
advocaten

Maak kennis met onze advocaten erfrecht in Amsterdam en Rotterdam. Zij kunnen u bij de te nemen beslissingen met advies terzijde staan.