Slide
Erfrecht
afwikkeling van
de nalatenschap

Erfrecht

Ook voor geschillen op het gebied van erfrecht heeft SmeetsGijbels specialisten. Als partijen nog met elkaar kunnen overleggen, kan SmeetsGijbels u in deze fase adviseren of als mediator bijstaan. Als overleg niet mogelijk is en de rechter moet beslissen, kunnen wij u als advocaat terzijde staan.

Adviseren en procederen in opengevallen nalatenschappen

Bij het openvallen van een nalatenschap kunnen diverse vragen en problemen rijzen, zoals:

 • Zuivere of beneficiaire aanvaarding dan wel verwerping van een nalatenschap
 • Afwikkeling, vereffening en verdeling van een nalatenschap
 • Kwesties aangaande executele en vereffening
 • Het berekenen en verkrijgen van de legitieme portie
 • Een beroep doen op de wilsrechten
 • Het afwikkelen conform de (quasi)wettelijke verdeling of ouderlijke boedelverdeling
 • Inbreng van schenkingen in de nalatenschap
 • Uitbetaling van schenkingen op papier
 • Ontslag van een executeur of vereffenaar
 • Perikelen betreffende testamentair bewind
 • Nietigheid van een testament vanwege wils(on)bekwaamheid
 • Financiële uitbuiting en financieel misbruik van ouderen
 • Controle van de door de executeur of notaris verrichte afwikkeling van de nalatenschap
 • Ingewikkelde internationale vraagstukken
 • Zaken aangaande notarieel tuchtrecht
 • Aansprakelijkheid van de executeur, vereffenaar of notaris
 • Problematiek omtrent verzorgingsvruchtgebruik of som ineens
 • Uitleg van een testament
 • Vragen over een (quasi)legaat of last, etc.
advocatenkantoor smeetsgijbels erfrecht mediation
Nalatenschapsmediation

Erfrecht leent zich goed voor mediation. Geschillen bij erfrecht hebben vaak achterliggende (emotionele) oorzaken. Omdat de erfgenamen vaak familieleden van elkaar zijn, wil men bij voorkeur niet in een gerechtelijke procedure terechtkomen. Om deze en andere redenen valt ook in erfrechtzaken een minnelijke regeling te prefereren boven een vonnis van de rechter. Mediation is dan een uitstekend middel om tot een minnelijke regeling te komen.

In nalatenschapsmediation is aandacht voor achterliggende problemen en onderlinge verhoudingen, daar waar het in gerechtelijke procedures vaak alleen om het juridische topje van de ijsberg gaat.

Procederen over de nalatenschap

Als overleg tussen de erfgenamen niet mogelijk is, kunnen de advocaten van SmeetsGijbels u in de gerechtelijke procedure begeleiden. Wij behartigen uw belangen in de procedure teneinde een goede uitspraak van de rechter te krijgen.

Advies vóór overlijden

Veel problemen tussen erfgenamen zijn te voorkomen als de erflater in een testament goed regelt wat er met zijn (toekomstige) nalatenschap moet gebeuren. De advocaten van SmeetsGijbels kunnen u adviseren en begeleiden bij het opstellen van een deugdelijk testament en het opstellen of zelfs wijzigen van huwelijksvoorwaarden, zodat rekening wordt gehouden met de situatie na overlijden.

Voorkomen is beter dan genezen

Omdat voorkomen beter is dan genezen, kunnen de erfrechtadvocaten van SmeetsGijbels u bij de te nemen beslissingen met advies terzijde staan. Daarmee zal steeds zoveel mogelijk geprobeerd worden om in overleg met alle erfgenamen/schuldeisers tot een respectvolle afwikkeling van de nalatenschap te komen.

Onze advocaten en mediators kunnen u bij de te nemen beslissingen met advies ter zijde staan. Elke situatie is anders en vraagt om een specifieke benadering. Via onderstaande links leest u meer over mediation en een mogelijke gang naar de rechter.

Meer weten?

Familie- en erfrechtkwesties zijn gevoelige onderwerpen die vaak met sterke emoties gepaard gaan. Eens zo vertrouwde zaken kunnen door allerlei gebeurtenissen onder druk komen te staan, waardoor communicatie stokt en de betrokkenen ongewild in ingrijpende rechtszaken belanden. SmeetsGijbels adviseert cliënten de te nemen route. Empatisch en coachend indien mogelijk – met specialistische juridische kennis als het erop aankomt.

Meer weten? Onze advocaten en mediators staan voor u klaar. Uiteraard garanderen wij uiterste discretie.

Erfrecht
advocaten

Maak kennis met onze advocaten en mediators erfrecht in Amsterdam en Rotterdam. Zij kunnen u bij de te nemen beslissingen met advies terzijde staan.