Slide
Familierecht
advies bij familie-
rechtelijke kwesties

Procederen in familierecht

De advocaat

De advocaat staat één partij bij. Hij is dus partijdig en behartigt de belangen van één van de echtgenoten. Hij kan dat doen in een gerechtelijke procedure, maar ook als adviseur van een partij die probeert in overleg met de andere partijen tot een overeenkomst te komen. De advocaat kan zelfs op de achtergrond een partij adviseren die in mediation is.

De advocaat is dus niet per se iemand die alleen maar in de rechtszaal staat. Onze advocaten zullen steeds proberen om eerst met de andere partij tot een oplossing buiten de rechtszaal te komen.

Scheidingsprocedure

Als partijen echt niet met elkaar tot overeenstemming kunnen komen of communicatie niet mogelijk is, dan kunnen zij de rechter vragen om de beslissingen te nemen in de geschillen die er nog zijn.

In een procedure bij de rechter krijgen beide partijen de kans om de rechter te vertellen hoe zij de oplossing van hun geschil zien. Nadat partijen dit schriftelijk en mondeling hebben gedaan, zal de rechtbank een beslissing nemen op grond van de wet en de redelijkheid en billijkheid. De wet schrijft voor dat beide partijen in een procedure bij de rechter een eigen advocaat hebben die hen vertegenwoordigt.

Meer weten?

Familie- en erfrechtkwesties zijn gevoelige onderwerpen die vaak met sterke emoties gepaard gaan. Eens zo vertrouwde zaken kunnen door allerlei gebeurtenissen onder druk komen te staan, waardoor communicatie stokt en de betrokkenen ongewild in ingrijpende rechtszaken belanden. SmeetsGijbels adviseert cliënten de te nemen route. Empatisch en coachend indien mogelijk – met specialistische juridische kennis als het erop aankomt.

Meer weten? Onze advocaten en mediators staan voor u klaar. Uiteraard garanderen wij uiterste discretie.

Familierecht
advocaten

Maak kennis met onze advocaten familierecht in Amsterdam en Rotterdam. Zij kunnen u bij de te nemen beslissingen met advies terzijde staan.