Slide
Familierecht
advies bij familie-
rechtelijke kwesties

Mediation in familierecht

Onder mediation wordt verstaan iedere vorm van overleg, waarbij de twee scheidende echtgenoten proberen met behulp van een professional tot een respectvolle afwikkeling van hun echtscheiding te komen, zowel ten aanzien van de kinderen als ten aanzien van de financiën.

Mediation is er in vele vormen. Een van de bekendste vormen is de "gewone" mediation, waarbij één (advocaat-)mediator als een neutrale gespreksleider tussen de twee echtgenoten optreedt en probeert hen met elkaar tot een oplossing te laten komen voor de afwikkeling van hun echtscheiding.

Een andere vorm van mediation die sterk in opkomst is, is de zogenaamde overlegscheiding. Hierbij hebben de beide echtgenoten hun eigen advocaat en er is een derde persoon, vaak een gedragswetenschapper, die als coach/ mediator optreedt. Zo nodig kan ieder van de partijen ook nog een eigen financieel deskundige meenemen of er kan gekozen worden voor een neutrale financieel deskundige.

Als uw situatie niet geschikt is voor mediation kunnen wij u begeleiden in de gang naar de rechter.

Familierecht uitgelicht

Meer weten?

Familie- en erfrechtkwesties zijn gevoelige onderwerpen die vaak met sterke emoties gepaard gaan. Eens zo vertrouwde zaken kunnen door allerlei gebeurtenissen onder druk komen te staan, waardoor communicatie stokt en de betrokkenen ongewild in ingrijpende rechtszaken belanden. SmeetsGijbels adviseert cliënten de te nemen route. Empatisch en coachend indien mogelijk – met specialistische juridische kennis als het erop aankomt.

Meer weten? Onze advocaten en mediators staan voor u klaar. Uiteraard garanderen wij uiterste discretie.

Familierecht
mediators

Maak kennis met onze mediators familierecht in Amsterdam en Rotterdam. Zij kunnen u bij de te nemen beslissingen met advies terzijde staan.