Slide
De mediator
is een neutrale
partij

De mediator

De mediator is een neutrale partij. Hij treedt niet op voor één van de partijen, maar probeert de partijen met elkaar tot een overeenkomst te laten komen. Een mediator is niet een soort rechter die beslissingen neemt als partijen zelf niet tot overeenstemming komen. Hij probeert slechts de twee partijen met elkaar in gesprek te laten blijven en tot overeenstemming te laten komen over de afwikkeling van hun scheiding of een ander geschil. De juridische kennis van de mediator is daarbij, naast zijn kennis van mediation, zeer behulpzaam bij het vinden van oplossingen.

Scheidingsmediation

U kunt bij een scheiding over alle onderdelen (de kinderen, de alimentatie, de verdeling van het vermogen, het pensioen) de afspraken maken die u samen wilt. De twee echtgenoten zijn vrij om de regeling te treffen die zij willen. Daarbij zal steeds worden onderzocht in hoeverre partijen daarbij afwijken van de wettelijke maatstaven en welke consequenties dit kan hebben.

Waar het gaat om financiële afspraken, is het goed om te controleren of de te maken afspraken fiscale consequenties hebben. De belastingdienst trekt zich niet zoveel aan van afspraken tussen partijen, maar heeft zijn eigen regelingen. De mediator zal steeds bewaken dat ook de fiscale consequenties van te maken afspraken goed in de gaten worden gehouden, al dan niet met de hulp van een fiscaal deskundige.

De SmeetsGijbels mediator zal er steeds voor zorgen dat hij neutraal tussen de partijen staat en dat een overeenkomst steeds de goedkeuring heeft van beide partijen en dat de partijen ook echt begrijpen waarvoor zijn hun handtekening zetten.

Familierecht uitgelicht

Meer weten?

Familie- en erfrechtkwesties zijn gevoelige onderwerpen die vaak met sterke emoties gepaard gaan. Eens zo vertrouwde zaken kunnen door allerlei gebeurtenissen onder druk komen te staan, waardoor communicatie stokt en de betrokkenen ongewild in ingrijpende rechtszaken belanden. SmeetsGijbels adviseert cliënten de te nemen route. Empatisch en coachend indien mogelijk – met specialistische juridische kennis als het erop aankomt.

Meer weten? Onze advocaten en mediators staan voor u klaar. Uiteraard garanderen wij uiterste discretie.

Familierecht
mediators

Maak kennis met onze mediators familierecht in Amsterdam en Rotterdam. Zij kunnen u bij de te nemen beslissingen met advies terzijde staan.