Slide
Erfrecht
afwikkeling van
de nalatenschap

Mediation in erfrecht

De mediator

De mediator is een neutrale partij. Hij treedt niet op voor één van de partijen, maar probeert de partijen met elkaar tot een overeenkomst te laten komen. Een mediator is niet een soort rechter die beslissingen neemt als partijen zelf niet tot overeenstemming komen. Hij probeert slechts de partijen met elkaar in gesprek te laten blijven en tot overeenstemming te laten komen over de afwikkeling van de nalatenschap of een ander geschil. De juridische kennis van de mediator is daarbij, naast zijn kennis van mediation, zeer behulpzaam bij het vinden van oplossingen.

Nalatenschapsmediaton

Erfrecht leent zich goed voor mediation. Geschillen bij erfrecht hebben vaak achterliggende (emotionele) oorzaken. Omdat de erfgenamen vaak familieleden van elkaar zijn, wil men bij voorkeur niet in een gerechtelijke procedure terechtkomen. Om deze en andere redenen valt ook in erfrechtzaken een minnelijke regeling te prefereren boven een vonnis van een rechter. Mediation is dan een uitstekend middel om tot een regeling te komen.

In nalatenschapsmediation besteden onze mediators veel aandacht aan de achterliggende problemen en onderlinge verhoudingen van de partijen. Op die manier zal steeds zoveel mogelijk worden geprobeerd om in overleg met alle erfgenamen tot een respectvolle afwikkeling van de nalatenschap te komen.

Als uw situatie niet geschikt is voor mediation kunnen wij u begeleiden in de gang naar de rechter.

Meer weten?

Familie- en erfrechtkwesties zijn gevoelige onderwerpen die vaak met sterke emoties gepaard gaan. Eens zo vertrouwde zaken kunnen door allerlei gebeurtenissen onder druk komen te staan, waardoor communicatie stokt en de betrokkenen ongewild in ingrijpende rechtszaken belanden. SmeetsGijbels adviseert cliënten de te nemen route. Empatisch en coachend indien mogelijk – met specialistische juridische kennis als het erop aankomt.

Meer weten? Onze advocaten en mediators staan voor u klaar. Uiteraard garanderen wij uiterste discretie.

Erfrecht
mediators

Maak kennis met onze mediators erfrecht in Amsterdam en Rotterdam. Zij kunnen u bij de te nemen beslissingen met advies terzijde staan.