Slide
Beroep
doen op de
legitieme portie

Legitieme portie

Een onterfd kind heeft een bijzondere positie in het erfrecht. Het kind kan binnen vijf jaar na overlijden een beroep doen op de legitieme portie. Ook een kind dat wel erft kan binnen dezelfde periode een aanvullend beroep op de legitieme portie doen.

Het berekenen van de geldvordering waar het kind dan recht op heeft, is een complexe aangelegenheid en hangt van veel factoren af. Ook het verkrijgen van informatie voor de berekening van de vordering is niet altijd eenvoudig. Omgekeerd is het vaak een afweging welke informatie iemand wel en niet mag en kan verstrekken aan een onterfd kind.

Complexe ondernemingen in een nalatenschap of beleggingsstructuren kunnen dit nog ingewikkelder maken. Ook wanneer er tijdens leven veel geschonken is of op andere wijze vermogensverschuivingen hebben plaatsgevonden kan dit relevant zijn voor het onterfde kind.

Meer weten?

Familie- en erfrechtkwesties zijn gevoelige onderwerpen die vaak met sterke emoties gepaard gaan. Eens zo vertrouwde zaken kunnen door allerlei gebeurtenissen onder druk komen te staan, waardoor communicatie stokt en de betrokkenen ongewild in ingrijpende rechtszaken belanden. SmeetsGijbels adviseert cliënten de te nemen route. Empatisch en coachend indien mogelijk – met specialistische juridische kennis als het erop aankomt.

Meer weten? Onze advocaten en mediators staan voor u klaar. Uiteraard garanderen wij uiterste discretie.

Erfrecht
advocaten

Maak kennis met onze advocaten en mediators erfrecht in Amsterdam en Rotterdam. Zij kunnen u bij de te nemen beslissingen met advies terzijde staan.