Slide
Opstellen en
afwikkelen van
huwelijkse voorwaarden

Advies over huwelijkse voorwaarden

Als familierechtadvocaten helpen wij mensen vooral aan het einde van hun huwelijk. Dat kan bij echtscheiding zijn, maar ook bij overlijden. In beide gevallen moeten de huwelijkse voorwaarden die de partijen hebben opgesteld, worden afgewikkeld. De huwelijkse voorwaarden zijn eigenlijk gewoon een overeenkomst tussen de twee echtgenoten, waarin zij geregeld hebben wat er bij het einde van hun huwelijk moet gebeuren met het vermogen, het pensioen, de kosten van de huishouding, enz.

De huwelijkse voorwaarden bevatten vaak allerlei regelingen die de echtgenoten tijdens hun huwelijk hadden moeten uitvoeren, maar die zij hebben nagelaten uit te voeren. Aan het einde van het huwelijk is het dan vaak erg lastig vast te stellen wat er alsnog moet gebeuren en wat niet. Die onduidelijkheid kan tot vervelende juridische discussies en procedures leiden.

Omdat de advocaten van SmeetsGijbels vele huwelijkse voorwaarden zien, maar vooral de problemen die daaruit voortvloeien bij beëindiging van een huwelijk, zijn wij bij uitstek in staat om partijen die nog moeten trouwen, te adviseren over de valkuilen bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Zo nodig kan de advocaat van SmeetsGijbels met u meegaan naar de notaris.

In ieder geval zullen wij steeds voorkomen dat er een standaardmodel huwelijkse voorwaarden voor u wordt gebruikt. Wij zullen bewaken dat de huwelijkse voorwaarden die u sluit, door u gewenst zijn en dat zij op uw situatie zijn afgestemd en op uw situatie afgestemd blijven. In dat kader voeren wij ook regelmatig voor cliënten een check-up uit van de bestaande huwelijkse voorwaarden en adviseren over het al dan niet wijzigen ervan, mocht de (gewijzigde) situatie dit verlangen.

Goede huwelijkse voorwaarden kunnen veel geld en frustratie schelen aan het einde van het huwelijk, ongeacht of het huwelijk eindigt door scheiding of door overlijden.

Meer weten?

Familie- en erfrechtkwesties zijn gevoelige onderwerpen die vaak met sterke emoties gepaard gaan. Eens zo vertrouwde zaken kunnen door allerlei gebeurtenissen onder druk komen te staan, waardoor communicatie stokt en de betrokkenen ongewild in ingrijpende rechtszaken belanden. SmeetsGijbels adviseert cliënten de te nemen route. Empatisch en coachend indien mogelijk – met specialistische juridische kennis als het erop aankomt.

Meer weten? Onze advocaten en mediators staan voor u klaar. Uiteraard garanderen wij uiterste discretie.

Familierecht
advocaten

Maak kennis met onze advocaten en mediators familierecht in Amsterdam en Rotterdam. Zij kunnen u bij de te nemen beslissingen met advies terzijde staan.