Slide
Verdeling vermogen
bij gemeenschap
van goederen

Verdeling vermogen bij gemeenschap van goederen

Gehuwd vóór 1 januari 2018

Indien u bent gehuwd vóór 1 januari 2018 en u bent niet naar de notaris geweest voor huwelijkse voorwaarden, dan zijn in beginsel alle bezittingen en schulden die er zijn op het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend, onderdeel van de gemeenschap van goederen. Dat betekent dat beide echtgenoten 50% eigenaar zijn van alle bezittingen en schulden. Het maakt niet uit of een bezitting of schuld is verkregen vóór of tijdens het huwelijk. Op deze hoofdregel zijn maar een paar uitzonderingen, waarvan de belangrijkste zijn:

  1. Bezittingen en schulden die zijn verkregen uit een nalatenschap of uit een schenking waarbij is bepaald dat deze niet in een gemeenschap van goederen vallen;
  2. Verknochte bezittingen en schulden in sommige gevallen.
Gehuwd op of na 1 januari 2018

Indien u bent gehuwd op of na 1 januari 2018 en u bent niet naar de notaris geweest voor huwelijkse voorwaarden, dan ben u eveneens in gemeenschap van goederen getrouwd, maar ziet die gemeenschap van goederen er anders uit dan hiervoor genoemd.

In dit geval zijn alleen de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn verkregen, onderdeel van de gemeenschap van goederen. Bezittingen en schulden die u vóór het huwelijk had, blijven dus privé. Ook schenkingen en nalatenschappen zijn privé, tenzij wordt bepaald dat deze wel in de gemeenschap van goederen vallen.

Ook op deze gemeenschap van goederen is een aantal uitzonderingen, waarvan de belangrijkste zijn:

  1. Schenkingen of nalatenschappen, waarvan is bepaald dat deze wel in de gemeenschap van goederen vallen;
  2. Verknochte goederen in sommige gevallen;
  3. Als uit de eisen van redelijkheid en billijkheid mede in verband met de aard van de schulden een andere draagplicht (dan 50/50) voortvloeit;
  4. Als u vóór het huwelijk samen eigenaar was van een bezitting, anders dan in een 50/50-verhouding, dan wordt u na het huwelijk allebei 50/50 eigenaar als u niet regelt dat de oorspronkelijke verhouding gehandhaafd moet blijven; in dat geval zult u dus huwelijkse voorwaarden moeten opstellen.

Meer weten?

Familie- en erfrechtkwesties zijn gevoelige onderwerpen die vaak met sterke emoties gepaard gaan. Eens zo vertrouwde zaken kunnen door allerlei gebeurtenissen onder druk komen te staan, waardoor communicatie stokt en de betrokkenen ongewild in ingrijpende rechtszaken belanden. SmeetsGijbels adviseert cliënten de te nemen route. Empatisch en coachend indien mogelijk – met specialistische juridische kennis als het erop aankomt.

Meer weten? Onze advocaten en mediators staan voor u klaar. Uiteraard garanderen wij uiterste discretie.

Familierecht
advocaten

Maak kennis met onze advocaten en mediators familierecht in Amsterdam en Rotterdam. Zij kunnen u bij de te nemen beslissingen met advies terzijde staan.