Slide
Bijstaan in
echtscheiding met
internationaal component

Internationale echtscheidingen

SmeetsGijbels, althans enkele van onze advocaten, is aangesloten bij de International Academy of Family Lawyers (IAFL). Dit is een wereldwijde vereniging van advocaten die zich gespecialiseerd hebben in het familierecht.

Door de aansluiting en specialisering op dit terrein, staat SmeetsGijbels veel scheidende echtgenoten bij in huwelijken die een internationale component hebben. Dat kunnen twee Nederlanders zijn die in het buitenland wonen, maar ook twee mensen van een verschillende nationaliteit die in Nederland wonen (veelal expats), dan wel een Nederlandse echtgenoot en een echtgenoot met een andere nationaliteit. Al deze scheidingen worden beheerst door internationale wetten en verdragen. De advisering daarvan is daarom zeer specialistisch.

Vragen die zich vrijwel altijd voordoen zijn:

  • Welke rechter is bevoegd?
  • Welk recht moet worden toegepast?
  • Hoe kan ik een Nederlandse gerechtelijke beslissing in het buitenland erkend krijgen en deze tenuitvoerleggen?
  • Hoe kan ik een buitenlandse gerechtelijke beslissing in Nederland erkend krijgen en deze tenuitvoerleggen in Nederland?
Rechtsvergelijking

Omdat soms rechters uit meerdere landen bevoegd kunnen zijn om een zaak in behandeling te nemen, werken wij nauw samen met onze buitenlandse collega’s om een rechtsvergelijking te maken. Op die wijze kunnen wij vlot en kundig adviseren over de vraag in welk land de scheiding het beste kan worden gevoerd of in welk land een zaak met grensoverschrijdend karakter het beste aanhangig kan worden gemaakt.

Legal opinions

Ook verstrekken wij met regelmaat adviezen (legal opinions) aan buitenlandse collega’s, cliënten en buitenlandse rechtbanken over de werking van het Nederlandse familierecht bijvoorbeeld over de werking van Nederlandse huwelijkse voorwaarden, of de juridische kwalificatie van buitenlandse rechtsfiguren in Nederland.

Internationale samenwerking

In deze internationale echtscheidingen werken wij waar nodig samen met een hoogleraar internationaal familierecht. Daarnaast werken wij intensief samen met collega’s uit onze netwerken (bijvoorbeeld IAFL).

Cross border mediation

Juist ter voorkoming van juridische procedures in verschillende landen en hinkende uitspraken, verdient een oplossing in overleg de voorkeur, waarbij maatwerk geleverd kan worden. Hierbij houden wij rekening met alle aspecten die zich in grensoverschrijdende gevallen kunnen voordoen (fiscaal, procesrechtelijk, erkenning en ten uitvoerlegging, culturele verschillen, etc.).

Communicatie internationaal

Wij voeren gesprekken ook via videoverbinding.
Een aantal gespecialiseerde advocaten spreekt buitenlandse talen.

Meer weten?

Familie- en erfrechtkwesties zijn gevoelige onderwerpen die vaak met sterke emoties gepaard gaan. Eens zo vertrouwde zaken kunnen door allerlei gebeurtenissen onder druk komen te staan, waardoor communicatie stokt en de betrokkenen ongewild in ingrijpende rechtszaken belanden. SmeetsGijbels adviseert cliënten de te nemen route. Empatisch en coachend indien mogelijk – met specialistische juridische kennis als het erop aankomt.

Meer weten? Onze advocaten en mediators staan voor u klaar. Uiteraard garanderen wij uiterste discretie.

Familierecht
advocaten

Maak kennis met onze advocaten en mediators familierecht in Amsterdam en Rotterdam. Zij kunnen u bij de te nemen beslissingen met advies terzijde staan.