Carla L.M. Smeets

Advocaat Carla J.M. Smeets

Carla Smeets is één van de meest gerenommeerde Nederlandse familierechtadvocaten en mediators, gespecialiseerd in complexe nationale én internationale scheidings- en erfrechtzaken. Carla bedient hierbij voornamelijk Family Offices en ondernemers. Als trusted advisor van haar cliënten én als specialist in collaborative divorce neemt Carla Smeets de regiefunctie over en zij ontwikkelt doeltreffende strategieën die geen mogelijkheid […]

Lees verder…

Loes J.H. Gijbels

Counsel Loes J.H. Gijbels

Loes Gijbels is vanaf 1 januari 2017 werkzaam als adviseur en coach van SmeetsGijbels. Zij heeft per deze datum haar activiteiten als advocaat en mediator beëindigd. Zij is bijna 30 jaar werkzaam geweest als familierechtadvocaat en mediator. Zij was scheidingsmediator van het eerste uur en medeoprichter van de Vereniging van Advocaat Scheidingsbemiddelaars (VAS), thans de […]

Lees verder…

Wendy A. van der Stroom-Willemsen

Advocaat Wendy A. van der Stroom-Willemsen

Wendy van der Stroom-Willemsen is een internationaal gerenommeerde Nederlandse familierechtadvocaat en mediator van SmeetsGijbels. Zij is gespecialiseerd in complexe scheidingszaken waaronder veel kinderzaken en behandelt geregeld zaken met een internationaal karakter. Zo staat zij veel Nederlanders in het buitenland en in Nederland woonachtige buitenlanders (expats) bij. Wendy wordt door velen als autoriteit beschouwd in Cross […]

Lees verder…

Paul N.M. de Gier

Advocaat Paul N.M. de Gier

Paul de Gier is familierechtadvocaat en mediator. Hij behandelt voor SmeetsGijbels zaken van ondernemers, DGA’s, topsporters en artiesten in binnen- en buitenland. Paul bemiddelt, onderhandelt en procedeert in echtscheidings- en daaraan gerelateerde zaken, zoals vermogensverdelingen (huwelijkse voorwaarden), alimentatie en omgangsregelingen. Paul is een gedreven jurist die erom bekendstaat alle mogelijkheden aan te wenden om lastige […]

Lees verder…

Lonneke S. Timmermans

Lonneke S. Timmermans

Lonneke Timmermans is een gerenommeerde Nederlandse familierechtadvocaat, scheidingsmediator en overlegscheidingsadvocaat. Zij staat voornamelijk succesvolle ondernemers en vermogende particulieren bij in complexe scheidingszaken. Lonneke is een erkend expert op het gebied van de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en niet-huwelijkse relaties (‘samenwoners’) en alimentatievraagstukken. Zij procedeert regelmatig in verhuiszaken en artikel 1:160 BW-zaken. Haar drive om haar […]

Lees verder…

Prof. mr. A.H.N. (Fons) Stollenwerck

Fons Stollenwerck is sinds jaar en dag gespecialiseerd in het personen- en familierecht (in het bijzonder het huwelijksvermogensrecht), het erfrecht en het notarieel tuchtrecht. Fons heeft notarieel en Nederlands recht gestudeerd, evenals belastingrecht. Hij is gepromoveerd op een erfrechtelijk onderwerp “Het fideï-commis de residuo”. Fons is jarenlang wetenschappelijk medewerker geweest van Prof. dr. E.A.A. Luijten […]

Lees verder…

Saskia J. Kerbusch

Saskia J. Kerbusch

Saskia Kerbusch is een ervaren advocaat die zich gespecialiseerd heeft in het erfrecht en familierecht. Saskia is geregistreerd vFAS-scheidingsmediator. Vakkennis, kwaliteit en persoonlijke benadering vormen de rode draad in haar praktijk. Saskia is van mening dat cliënten – die vaak overmand zijn door emoties – in erfrechtelijke en familierechtelijke zaken juridisch op kundige wijze moeten […]

Lees verder…

C.G.A. (Katrien) van Stratum

Cassatieadvocaat Katrien van Stratum

Katrien van Stratum is een ervaren familierechtadvocaat en mediator van SmeetsGijbels. Zij adviseert cliënten in complexe echtscheidingszaken en staat veel ondernemers en expats bij. Zij heeft een bijzondere affiniteit met de financiële kant van een scheiding. Zij streeft ernaar om voor een cliënt tot een duurzame oplossing te komen. Katrien staat daarnaast, als één van […]

Lees verder…

Eveline C.C. Klarus-Blomjous

Eveline C.C. Klarus-Blomjous

Eveline Klarus-Blomjous heeft zich gespecialiseerd op vele terreinen van het familierecht. Eveline heeft oog voor praktische oplossingen, maar procedeert zo nodig vakkundig en met verve. In samenspraak met de cliënt stemt zij de strategie af, waarbij de belangen van de cliënt centraal staan. Eveline heeft daarnaast een bijzondere interesse in het erfrecht en specialiseert zich […]

Lees verder…

H.C. (Corine) van Vuren

SMEETSGIJBELS_CORINE

Corine van Vuren heeft 15 jaar ervaring binnen de advocatuur. Met name heeft zij veel ondernemers met hun ondernemingen bijgestaan. Niet alleen in zakelijke geschillen maar ook op het gebied van echtscheidingen, verdeling van vermogens en omgangsregelingen. Corine bereikt graag een excellent resultaat door middel van onderhandelingen. Zij streeft daarbij zoveel als mogelijk naar een […]

Lees verder…

Laura M. Mons

Advocaat Laura M. Mons

Laura Mons houdt zich bezig met alle facetten van het personen- en familierecht. Zij analyseert en doorgrondt juridisch complexe zaken snel. Laura zorgt ervoor dat een cliënt goed begrijpt in welke (juridische) situatie hij zich bevindt en wat de mogelijke paden zijn om te bewandelen. De belangen van cliënten worden optimaal door haar behartigd. Laura […]

Lees verder…

Tatjana Janssen

Tatjana Janssen

Tatjana Janssen is een bekwame advocaat met een uit interesse geboren specialisatie in het notarieel recht en civiel recht. Haar vakgebied beslaat naast de vermogensaspecten van de echtscheiding onder andere ook partneralimentatie, waarbij Tatjana streeft naar het op efficiënte wijze realiseren van het meest wenselijke resultaat voor haar cliënten. Haar inlevingsvermogen en gevoel voor persoonlijk […]

Lees verder…

Emma T.P. Merkx

Emma T.P. Merkx

Emma Merkx richt zich op de verschillende facetten van het familierecht. Emma is analytisch sterk en verliest nooit de menselijke aspecten van een zaak uit het oog. Emma is in september 2014 cum laude afgestudeerd van de master Rechtsgeleerdheid, specialisatie Jeugdrecht, aan de Universiteit Leiden. Naast haar bachelor Rechtsgeleerdheid, behaalde zij eveneens de bachelor Notarieel […]

Lees verder…

Mieke C. Schuijt

Mieke Schuijt houdt zich bezig met alle facetten van het personen- en familierecht. Door haar ervaring, opgedaan binnen en buiten de advocatuur, heeft Mieke zich ontwikkeld tot een advocaat die analytisch sterk en resultaatgericht is. Zij is empathisch en heeft oog voor alle betrokken belangen. Mieke studeerde begin 2014 af van de master Jeugdrecht aan […]

Lees verder…

Roos A. van Liere

Roos van Liere is een enthousiaste en gedreven advocaat. Zij houdt zich bezig met alle facetten van het personen- en familierecht, maar in het bijzonder met het erfrecht waar zij tijdens haar studie al een belangstelling voor ontwikkelde. Roos heeft begin 2020 haar master Civiel Recht behaald aan de Universiteit van Leiden. Sinds 2015 werkt […]

Lees verder…

Alicia J. de Zinger

Advocaat Alicia J. de Zinger

Alicia de Zinger houdt zich bezig met alle facetten van het personen- en familierecht. Alicia is ambitieus, veerkrachtig en empathisch en is tot het uiterste gedreven om de belangen van haar cliënten zo optimaal mogelijk te behartigen. Alicia heeft in 2018 haar master Civiel Recht behaald aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast heeft zij in […]

Lees verder…

Elise T.W. Laureau

Advocaat Elise Laureau

Elise Laureau houdt zich bezig met alle facetten van het personen- en familierecht. Elise is toegankelijk, integer, communiceert helder en is betrokken bij haar cliënten. Elise heeft naast een bachelor Notarieel Recht en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden in 2020 haar master Privaatrecht behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam met een masterscriptie in het […]

Lees verder…

Willemijn E. Povel

Willemijn Povel is breed inzetbaar binnen het personen- en familierecht. Zij is integer, betrokken bij de zaak en analytisch sterk. Door haar ervaring, opgedaan binnen de advocatuur en bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, heeft Willemijn zich ontwikkeld tot een betrokken advocaat die gedreven is om de beste resultaten te bereiken voor […]

Lees verder…

Ron Swager

Ron Swager

Ron Swager is een enthousiaste advocaat met een brede belangstelling voor het recht. Hij benadert het recht met een analytische blik. Ron houdt zich bezig met alle facetten van het personen- en familierecht, maar in het bijzonder met het erfrecht. Ron heeft medio 2022 de Legal Research Master aan de Universiteit Utrecht voltooid. In die […]

Lees verder…

Sabine S.M.A. van der Spek

Sabine van der Spek

Sabine van der Spek is een advocaat die zich bezighoudt met alle facetten van het personen- en familierecht. Zij is empathisch, communiceert helder en is scherp op de juridische inhoud. Sabine heeft medio 2022 de master Privaatrecht (afstudeerrichting Familierecht) cum laude behaald. Tijdens deze master heeft zij zich verdiept in onder andere het relatievermogensrecht, het […]

Lees verder…

Mauryn Jonkhout

Mauryn-Jonkhout

Mauryn Jonkhout richt zich op alle aspecten binnen het personen- en familierecht. Hij is empathisch, heeft een kritische blik en is gedreven om in een complexe zaak de juiste oplossing te vinden. In Groningen behaalde Mauryn het diploma Rechtsgeleerdheid, waarna hij zich aan de Universiteit Leiden verder in het familierecht heeft gespecialiseerd. Mauryn heeft uitgebreid […]

Lees verder…